Program Sajma po danima

# Sesija Govornici Vrijeme Lokacija
1 Prijem gostiju ..... 10:00 - 11:00
2 Svečano otvorenje Sajma sa programom ..... 11:00 - 11:30
3 Potpisivanje Sporazuma o saradnji i prijateljstvu između: 1. Grada Mostara i Grada Zrenjanina --- 2. Grada Mostara i Grada Skoplja - Opštine Butel – Republika Sjeverna Makedonija ..... 11:30 - 12:00
4 Obilazak sajma ..... 12:00 - 13:30
5 Gastro ponuda i kulturno-zabavni program ..... 13:30 - 15:00
6 Šahovski turnir – Šahovski klub „Patriotska liga“ Mostar ..... 15:00 - 18:00
7 Malonogometni turnir u sklopu Sajma „Dani trešnje 2019“ ..... 17;30 - 21:30 Sportsko-rekreacioni centar Mithat Hujdur – Hujka - Sjeverni logor
# Sesija Govornici Vrijeme Lokacija
1 Otvaranje Sajma za posjetioce ..... 10:00 - 19:00
2 Predavanja i prezentacije ..... 11:30 - 14:00
3 Gondolska žičara – Turističko-rekreacioni park „Rujište“- Grad Mostar ..... 11:30 - 12:00
4 Predavanje - Poslovna zona Gajevi ..... 12:00 - 12:30
5 „Organska proizvodnja kao model razvoja ekonomije ruralnih područja“ BiH – predavač mr. Sead Herceg – Novi Travnik ..... 12:30 - 13:00
6 „Povećanje konkurentnosti bosansko-herecegovačkih preduzeća“ predavač doc.dr.sci. Afan Ćehajić ..... 13:00 - 13:30
7 • Turističko-rekreacioni kompleks „ADA“ Blagaj ..... 13:30 - 14:00
8 kulturno-zabavni program – promocija folklornih igara i običaja ..... 14:00 - 19:00
9 svečana večera u restoranu „BORIK“ – dodjela nagrada i priznanja ..... 20:00 - 21:30 Restoran BORIK, Potoci Mostar
# Sesija Govornici Vrijeme Lokacija
1 Otvoren Sajam za posjetioce ..... 10:00 - 15:00
2 Promocija proizvoda izlagača na Sajmu ..... 10:00 - 14:00
3 Izvlačenje nagradne igre sponzora Medunarodni aerodrom Tuzla ..... 12:00 - 12:30
4 Svečano zatvaranje Sajma ..... 14;00 - 15:00